Home Tin tức VÔ HÌNH QUYẾT ĐỊNH HỮU HÌNH

VÔ HÌNH QUYẾT ĐỊNH HỮU HÌNH

0

“Có bên trong sẽ có bên ngoài – Vô hình quyết định hữu hình” – Nếu chúng ta hiểu và hành động thuận theo chân lí tuyệt đối này, cuộc đời sự nghiệp mỗi chúng ta sẽ như mình mong muốn.

Có bên trong sẽ có bên ngoài là sao? Ví dụ ta đứng trước một tiệm phở ăn sáng. Người bán phở sẽ hỏi anh, chị ăn phở gì? Ta sẽ ngẫm nghĩ lựa chọn rồi sẽ nói: cho tôi bát tái hay bát chín. Như vậy có phải khi ta có – xác định rõ ràng ở bên trong ta sẽ có nó ở bên ngoài.

Áp dụng ra thực tế cuộc đời mỗi chúng ta, khi mỗi chúng ta chưa có gì (thành công, hạnh phúc, tài sản, giá trị…) ở bên ngoài thì nghĩa rằng ta chưa hề có nó rõ ràng ở bên trong.

Như nói ở trên, nếu ta cứ đứng trước quá phở mà không biết lựa chọn ăn phở gì, thì người bán phở làm sao biết để làm cho ta bát phở gì? Và khi không quyết định được chọn phở gì sẽ chẳng có bát phở nào được mang ra đặt trước mặt ta, ta sẽ không có bữa sáng.

Còn chân lí “Vô hình quyết định hữu hình” – Đơn giản như việc chúng ta giao tiếp, nói chuyện với đó. Trước khi ta định nói câu gì đó và phát âm được ra ngoài thành tiếng thì đầu tiên ta phải nghĩ trong đầu rằng câu ta định nói gồm những chữ nào. Ví dụ: TÔI – MUỐN – LÀM hoặc TÔI – KHÔNG – MUỐN – LÀM. Vậy có phải khi chọn một trong hai câu trên để nói, trước hết trong đầu ta phải nghĩ có những chữ nào, rồi ta mới nói. Vậy khi ta nghĩ ta có nhìn thấy suy nghĩ không? Không thể nhìn thấy – vì suy nghĩ là vô hình. Đấy, bạn thấy không, vô hình quyết định hữu hình. Vô hình là suy nghĩ, nhưng nó sẽ quyết định bạn hành động – đó là làm gì, không làm gì.

Bây giờ bạn hãy cùng tôi suy ra cuộc đời mỗi chúng ta. Để ta có gì, trở thành ai đó, trước hết trong đầu ta phải rất rõ ràng ta muốn cái gì? Ta chọn trở thành người như thế nào trên cuộc đời này? Phải chọn ta muốn có gì… rồi mới có được.

Như vậy, cái mà cuộc đời này vẫn luôn yêu cầu ta phải có trước tiên, rồi sau đó sẽ cho ta mọi thứ, đó là MỤC TIÊU.

Vậy MỤC TIÊU của bạn là gì? Bạn đã có chưa? Nếu bạn không biết MỤC TIÊU là gì thì làm sao bạn có được (như ví dụ ăn phở buổi sáng nêu trên).

MỤC TIÊU của bạn là gì? Nếu bạn chưa biết cách thiết lập hay xác định mục tiêu, NLP TRAINING sẽ là người bạn đồng hành luôn hỗ trợ bạn.