Home Chưa được phân loại Vận dụng sức mạnh tiềm thức bằng NLP

Vận dụng sức mạnh tiềm thức bằng NLP

0

 Vận dụng Sức mạnh tiềm thức bằng NLP

Đã có rất nhiều người chia sẻ về cách vận dụng sức mạnh tiềm thức, giao tiếp vận dụng sức mạnh của tiềm thức về công việc và sự nghiệp của chúng ta. Nếu các bạn đã tìm hiểu thế nào là ý thức và tiềm thức. Thì các bạn cũng đã biết quy trình hoạt động của ý thức và tiềm thức. Đặc biệt là tiềm thức thì các bạn sẽ thấy trong chúng ta có một sức mạnh của tiềm thức là vô biên, nó có thể giúp chúng ta hoàn thành bất cứ mục tiêu nào mà chúng ta đặt ra. Nhưng để nói chuyện được với tiềm thức, vận dụng được sức mạnh của tiềm thức thì chúng ta phải thấu hiểu chức năng vận hành của tiềm thức trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta mở hợp thức được với ý thức và trở thành một khối sức mạnh vô địch.

Như các bạn đã biết trong mỗi chúng ta có một bộ não và bộ não này là giá trị nhất trong con người chúng ta. Từ đây bộ não này sẽ chỉ cho chúng ta những hành động, những suy nghĩ, những thái độ. Vậy trong bộ não có hai phần: Ý thức và tiềm thức:

Ý thức:

Theo quan điểm của khoa học NOF thì tượng trưng lại có vài điểm chính yếu sau:

Ý thức là nhận thức: Ý thức giúp chúng ta nhận thức sự kiện hiện tượng thế giới khách quan. Như bạn đang ngồi đọc modun này giúp các bạn hiểu được ý thức và tiềm thức ra sao thì đó là tâng nhận thức và khi các thông tin đi qua tầng ý thức của bạn thì nó sẽ trôi qua một phần đó chính là phần kho chứa. Kho chứa đó được gọi là tiềm thức

Tiềm thức:

Chức năng của tiềm thức là kho chứa. Hai phần ý thức và tiềm thức luôn luôn là hậu thuẫn cho nhau. Nếu ý thức là nhận thức thì sau khi ý thức nhận thức xong sẽ bàn giao toàn bộ các thông tin mà ý thức đã nhận được bàn giao cho tiềm thức, tiềm thức sẽ là kho chứa những thông tin mà ý thức bàn giao.

Nếu các bạn muốn hiểu thật kỹ và chi tiết cụ thể hơn nữa các bạn có thể theo dõi 5 video dưới đây để có thể vận dụng hết tất cả sức mạnh của tiểm thức.