Home Phát triển doanh nghiệp TẠI SAO CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP?

TẠI SAO CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP?

0
TẠI SAO CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP?

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn lý do tại sao chiến lược lại quan trọng đối với doanh nghiệp và nó có thể giúp thúc đẩy tổ chức của bạn phát triển như thế nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chương trình đào tạo lãnh đạo chiến lược của chúng tôi nhằm cung cấp các kỹ năng và công cụ cần thiết để giải quyết trực tiếp nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp bạn.

Các doanh nghiệp có các nhà lãnh đạo cam kết, chiến lược của họ phát triển nhanh hơn và có lợi hơn so với các đối tác của họ. Thật không may, không có đủ các nhà lãnh đạo điều hành đầu tư thời gian vào chiến lược – 85% đội ngũ lãnh đạo điều hành đầu tư ít hơn một giờ mỗi tháng cho chiến lược, trong khi 50% hoàn toàn không dành thời gian cho chiến lược.

Kết quả của việc thiếu đầu tư này đổ xuống các nhà lãnh đạo ở cấp trung gian, các nhà lãnh đạo ở tuyến đầu và lực lượng lao động: 95% nhân viên không biết hoặc không hiểu chiến lược của tổ chức của họ. Để lấp đầy khoảng trống này và định vị một tổ chức thành công lâu dài, các nhà lãnh đạo phải ưu tiên chiến lược. Bởi vì “chiến lược” tạo ra vô số lợi ích, nó là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi. Nhiều người cảm thấy khó hiểu; đối với một số người, nó thậm chí có thể cảm thấy đáng sợ. Về cốt lõi, chiến lược là nơi bạn muốn đến và con đường đưa bạn đến đó. Đó là một kế hoạch để thành công hoặc giành chiến thắng trong dài hạn, vì vậy điều quan trọng là phải rõ ràng về ý nghĩa của thành công hoặc chiến thắng và kết quả mong muốn.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn lý do tại sao chiến lược lại quan trọng đối với doanh nghiệp và nó có thể giúp thúc đẩy tổ chức của bạn phát triển như thế nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chương trình đào tạo lãnh đạo chiến lược của chúng tôi nhằm cung cấp các kỹ năng và công cụ cần thiết để giải quyết trực tiếp nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp bạn.

1. Chiến lược buộc các nhà lãnh đạo tập trung vào tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn

Các tổ chức và các nhà lãnh đạo đều phải đối mặt với thách thức liên tục trong việc cân bằng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn khi các nhu cầu và áp lực nhanh chóng, tức thời phát triển. Các nhà lãnh đạo phải tìm ra năng lực và sự hiện diện của trí óc để chuyển đổi qua lại giữa các nhu cầu cạnh tranh ngắn hạn và dài hạn.

Với một chiến lược rõ ràng, các nhà lãnh đạo có thể đáp ứng tốt hơn các kỳ vọng ngắn hạn và quản lý các áp lực và quyết định theo cách phù hợp và duy trì sứ mệnh và tầm nhìn bao quát của công ty. Ví dụ, Hitachi, nhà sản xuất đa quốc gia hàng đầu về hệ thống ô tô, máy móc xây dựng và hệ thống quốc phòng, chia tầm nhìn dài hạn của mình thành kế hoạch trung hạn 3 năm. Kế hoạch được chia thành các mục tiêu hàng năm. Bằng cách đưa tất cả các nhà lãnh đạo và nhóm quản lý phù hợp với các mục tiêu này, Hitachi có thể tích cực thu hút các nhóm của mình trong việc đạt được các mục tiêu ngắn hạn hỗ trợ các mục tiêu và chiến lược dài hạn.

Cuối cùng, chiến lược đã cho phép Hitachi nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài với các nhà đầu tư và nâng cao giá trị doanh nghiệp của họ. Đây là lý do tại sao chiến lược rất quan trọng đối với sự thành công lâu dài của một doanh nghiệp — thay vì phá hoại các mục tiêu ngắn hạn, chiến lược thúc đẩy chúng để hỗ trợ tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Sự gắn kết này rất quan trọng trong việc duy trì khả năng tồn tại của bất kỳ tổ chức nào.

2. Chiến lược tạo ra một tầm nhìn tập trung vào phía trước

Như đã đề cập trước đó, 95% nhân viên không biết hoặc không hiểu chiến lược kinh doanh của họ. Các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách này. Khi các tổ chức được lãnh đạo bởi các nhà lãnh đạo chiến lược, họ được trang bị tốt hơn để duy trì sự phù hợp và gia tăng giá trị tập trung vào tương lai của tổ chức.

Chiến lược kinh doanh của bạn nên định hướng chiến lược ở tất cả các cấp. Bằng cách giúp mọi người ở tất cả các cấp hiểu được các mục tiêu chiến lược của tổ chức cũng như “cách họ phù hợp và lý do tại sao họ quan trọng” đối với chiến lược đó, bạn có thể tạo ra một nhóm người tham gia vào công việc có ý nghĩa với một tầm nhìn duy nhất, tập trung vào phía trước, thúc đẩy doanh nghiệp để đạt được những mục tiêu đó. Cách tiếp cận này xây dựng tinh thần trách nhiệm cao hơn trong toàn bộ tổ chức.

Ví dụ: một nhóm hoặc chức năng trong chuỗi giá trị có thể tinh chỉnh quy trình làm việc của mình theo cách được điều chỉnh tốt hơn để hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Điều này có thể liên quan đến việc điều chỉnh mục tiêu hàng quý của nhân viên hoặc đào tạo chéo các thành viên trong nhóm để tăng năng suất và đáp ứng nhu cầu thị trường tốt hơn.

Khi đề cập đến việc thực hiện tầm nhìn chiến lược, các nhà lãnh đạo có quyền quản lý để bắt đầu các cuộc trò chuyện và giúp nhóm của họ hiểu cách họ có thể giữ vai trò chủ động trong việc định hình tương lai. Chiến lược được xác định rõ ràng tạo tiền đề cho sự liên kết và hành động.

3. Chiến lược tạo ra các doanh nghiệp theo hướng dữ liệu

Dữ liệu là trung tâm để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh. Vì 67% chiến lược kinh doanh của một tổ chức không phù hợp với chiến lược của bộ phận và công ty, nên KPI tập trung có thể giảm bớt sự chênh lệch này. KPI được sắp xếp hợp lý trở thành chất xúc tác để đo lường các mục tiêu có thể định lượng được hướng tới các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, giúp hoạt động kinh doanh trở nên theo hướng dữ liệu hơn.

Hơn nữa, các công ty có thể tham khảo các mục tiêu chiến lược để hiểu rõ hơn, kết hợp và quản lý nhiều nguồn dữ liệu nhằm giúp việc giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả hơn. Các nhà lãnh đạo điều hành có thể phân tích dữ liệu để giải mã cách họ có thể phân bổ tốt hơn các nguồn lực của mình cho các chức năng và sáng kiến ​​khác nhau.

Ví dụ: Hitachi liên tục xem xét các chiến lược và KPI của mình và cập nhật chúng theo định kỳ để theo kịp những thay đổi trong ngành, đối thủ cạnh tranh và các ưu tiên chiến lược của mình. Điều này giúp công ty đi trước các đối thủ cạnh tranh và xác định các cách để tinh chỉnh hơn nữa các quy trình tổ chức của mình nhằm hỗ trợ khả năng tồn tại lâu dài.

4. Chiến lược thúc đẩy sự Nhanh nhạy Chiến lược

Các cập nhật định kỳ theo định hướng dữ liệu mà Hitachi kết hợp không chỉ nhằm bảo vệ hoạt động quản lý và hoạt động nội bộ của mình mà còn đảm bảo vị thế bên ngoài của mình trên thị trường.

Chiến lược là điều cần thiết trong việc giúp các doanh nghiệp xác định và tinh chỉnh các đề xuất giá trị của họ với tư cách là một công ty, điều này có thể giúp họ nâng cao danh tiếng của mình trong ngành và với khách hàng.

Một chiến lược được xác định rõ là quan trọng— nhưng sự nhanh nhạy trong chiến lược còn quan trọng hơn. Sự nhanh nhạy trong chiến lược là khả năng của tổ chức để đáp ứng nhanh chóng khi xuất hiện cơ hội bên trong hoặc bên ngoài.

Nó có nghĩa là có sự linh hoạt để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên một cách hiệu quả cho các dự án và sáng kiến, thực hiện các chỉnh sửa khóa học và thực hiện hành động. Khi có một chiến lược, các nhà lãnh đạo sẽ có một cảm giác nhạy bén về cách các kế hoạch đang triển khai để họ có thể di chuyển nhanh chóng khi các vấn đề hoặc cơ hội xuất hiện.

Chiến lược thúc đẩy các nhà lãnh đạo phải suy nghĩ và giải quyết nhanh chóng hơn các vấn đề chiến lược mà tổ chức của họ có thể phải đối mặt.

  • Xu hướng toàn cầu hóa: Sự thay đổi trong sản xuất và thị trường lao động ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của bạn như thế nào? Nó sẽ tác động đến mục tiêu doanh thu của bạn như thế nào?
  • Sự gián đoạn về công nghệ: Những tiến bộ công nghệ nào sẽ thay đổi hành vi của người tiêu dùng hoặc quy trình sản xuất của doanh nghiệp? Các loại công nghệ mới nào mà các tổ chức cần để tham gia?
  • Hành vi và sự thay đổi của đối thủ cạnh tranh: Đối thủ của bạn đang theo đuổi những loại chiến lược kinh doanh nào? Tiếp thị mục tiêu đang chuyển dịch như thế nào? Làm thế nào bạn có thể nâng cao các quy trình tổ chức và đề xuất giá trị để luôn dẫn đầu?

5. Chiến lược Giúp Lãnh đạo Thích ứng với Thay đổi

Thay đổi là điều không thể tránh khỏi trong kinh doanh. Sẽ luôn có sự biến động, mơ hồ và phức tạp. Thật không may, không có đủ các nhà lãnh đạo được trang bị đào tạo và kiến ​​thức chuyên môn phù hợp để dẫn dắt tổ chức của họ thông qua thay đổi thành công— gần 2/3 doanh nghiệp tin rằng việc thiếu chuyên môn về quản lý thay đổi là rào cản trong các sáng kiến ​​gần đây nhất của họ.

Với các nguyên tắc chiến lược kinh doanh cơ bản được áp dụng, các nhà lãnh đạo không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp bản thân và nhóm của họ thay đổi và phát triển bởi vì họ sẽ phải làm những việc khác với những việc đã làm trong quá khứ.

Chiến lược tạo ra sự thay đổi có chủ đích, có chủ ý và được thiết kế, nhưng các nhà lãnh đạo cần phải là động lực thay đổi theo những cách hỗ trợ chiến lược. Họ cũng có trách nhiệm dẫn dắt mọi người vượt qua những thay đổi tự nhiên xảy ra trong môi trường kinh doanh. Thay đổi không dễ dàng.

Nắm vững chiến lược có thể giúp các nhà lãnh đạo cảm thấy tự tin hơn trong việc thúc đẩy các sáng kiến ​​dài hạn và huấn luyện các thành viên trong nhóm thông qua quá trình thay đổi.

6. Chiến lược Tìm thấy Giá trị trong Đổi mới

Chiến lược khơi dậy tư duy đổi mới — một năng lực lãnh đạo quan trọng.

Các nhà lãnh đạo chiến lược có thể chịu được sự thay đổi và thành công bằng cách đổi mới và tùy chỉnh các cách thức mà tổ chức của họ có thể giải quyết các sáng kiến. Mỗi doanh nghiệp đều khác nhau và áp dụng phương pháp cắt cookie sẽ không đủ trong hầu hết các tình huống.

Với sự tập trung rõ ràng vào chiến lược, các nhà lãnh đạo sẽ buộc phải tìm ra các giải pháp sáng tạo và tùy chỉnh cho các vấn đề cũng như các cách để thực hiện chiến lược hiệu quả hơn.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các nhà lãnh đạo quản lý để giúp họ tận dụng sự sáng tạo, chuyên môn và kỹ năng của các thành viên trong nhóm theo cách hỗ trợ chiến lược chung của doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo có thể tìm cách tận dụng những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức và sử dụng chúng để vạch ra một lộ trình thực tế dẫn đến thành công.

Bắt đầu đào tạo chiến lược của bạn ngay hôm nay

Khi bạn xây dựng và tinh chỉnh chiến lược kinh doanh của mình. Các chương trình huấn luyện của chúng tôi được thiết kế để giúp các nhà lãnh đạo bảo vệ thành công lâu dài của tổ chức của họ trong khi hiểu được các mốc quan trọng ngắn hạn cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.