Home Những cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn Kỹ thuật dỡ bỏ các cảm xúc tiêu cực, cáu giận, lo lắng.
Sale!

Kỹ thuật dỡ bỏ các cảm xúc tiêu cực, cáu giận, lo lắng.

350.000

Sở dĩ con người có cáu giận, tổn thương, stress, niềm tin giới hạn… là do trong hành trình cuộc đời từ khi sinh ra đến hiện tại, có nhiều trải nghiệm tiêu cực trong cuộc sống.

Những trải nghiệm đó có từ tuổi ấu thơ và liên tiếp củng cố dày thêm bằng cách này hay cách khác, gián tiếp hay trực tiếp vào đời sống tinh thần họ.

Description

Sở dĩ con người có cáu giận, tổn thương, stress, niềm tin giới hạn… là do trong hành trình cuộc đời từ khi sinh ra đến hiện tại, có nhiều trải nghiệm tiêu cực trong cuộc sống.

Những trải nghiệm đó có từ tuổi ấu thơ và liên tiếp củng cố dày thêm bằng cách này hay cách khác, gián tiếp hay trực tiếp vào đời sống tinh thần họ.

Ví dụ, ở tuổi thơ, những trải nghiệm tiêu cực là những lần mắng nhiếc thậm tệ của người lớn; những trận đòn nhừ tử từ bố mẹ khi mình mắc lỗi; những trận đòn oan uổng khiến trong tâm uất ức, không phục; những lần chứng kiến cảnh hãi hùng… mà ở tuổi thơ không thể lí giải, không hiểu biết tường tận.

Những trải nghiệm này rất mạnh nên để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức mà không bao giờ tan biến hay mất đi. Chúng chỉ tạm lắng xuống, ẩn đi trong ký ức.

Và những trải nghiệm tiêu cực này nó chính là gốc rễ của mọi cảm xúc: cáu giận, stress, tổn thương, niềm tin giới hạn… xuất hiện trong mỗi người ở hiện tại. Có một kỹ thuật có thể giúp bạn gỡ sạch bách những cáu giận đã tồn tại trong bạn rất nhiều năm. Đó là kỹ thuật trị liệu dòng thời gian- Xóa bỏ tính cáu giận.