Home Những cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn Kỹ thuật đỉnh cao thiết lập mục tiêu dài hạn và trung hạn cho doanh nghiệp và cá nhân
Sale!

Kỹ thuật đỉnh cao thiết lập mục tiêu dài hạn và trung hạn cho doanh nghiệp và cá nhân

350.000

TẠI SAO KỸ THUẬT NÀY QUAN TRỌNG?

1. Là công cụ hiệu quả giúp khách hàng thiết lập chiến lược, kế hoạch hành động khả thi.

2. Khơi gợi đầy đủ sức mạnh, các nguồn lực sẵn có ở tầng tiềm thức giúp khách hàng tự tin hành động.

3. Làm rõ tương lai và hậu quả giúp khách hàng ra quyết định mạnh mẽ hành động đạt kết quả.

4. Đảm bảo các yếu tố cần và đủ, các chiến lược hành động cả bên trong (tâm trí) lẫn bên ngoài (hành động) của khách hàng đi đến mục tiêu.

5. Giúp xác lập chính xác mục tiêu trung hạn 2 -3 năm hoặc 5 năm rõ ràng, hiệu quả.

Description

9 Nguyên tắc cho một kết quả khả đạt là cuốn sách dạy về kĩ thuật thiết lập mục tiêu, chiến lược, kế hoạch trung hạn (2 – 3 – 5 năm). Cuốn sách chỉ cho bạn từng chi tiết cách thức để bạn thiết lập một mục tiêu, kế hoạch, chiến lược đảm bảo rõ ràng, khả thi. Điều then chốt ở đây là RÕ RÀNG và KHẢ THI. Nếu bạn không làm rõ được hai yếu tố vừa nêu, bạn không thể đạt kết quả như mong muốn.

Bạn sẽ không thể tìm thấy ở đâu một cuốn sách hướng dẫn bạn chi tiết kĩ thuật coaching NLP về thiết lập mục tiêu kinh doanh như ở cuốn sách này. Do đó, bạn sẽ dùng cuốn sách này để coaching cho quản lý, nhân viên của bạn, thiết lập cho họ mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, hệ thống kinh doanh của bạn.

Tôi cam kết với bạn, với kỹ thuật huấn luyện NLP trong cuốn sách này, bạn trở thành huấn luyện viên xuất sắc của doanh nghiệp, hệ thống kinh doanh của bạn. Bạn sẽ thấy cuốn sách là vô giá với sự nghiệp của bạn, vì:

1. Là công cụ hiệu quả giúp bạn thiết lập chiến lược, kế hoạch và những hành động khả thi.

2. Khơi gợi đầy đủ sức mạnh, các nguồn lực sẵn có ở tầng tiềm thức giúp bạn tự tin hành động.

3. Làm rõ tương lai và hậu quả giúp bạn ra quyết định mạnh mẽ để hành động.

4. Đảm bảo các yếu tố cần và đủ, các chiến lược hành động cả bên trong (tâm trí) lẫn bên ngoài (hành động) để bạn tự tin đi đến mục tiêu.

5. Giúp bạn một kế hoạch, lộ trình chính xác để đạt mục tiêu kinh doanh hoặc bất kì mục tiêu cho lĩnh vực nào trong 2 -3 – 5 năm.

6. Bạn có thể xem trực tiếp kĩ thuật huấn luyện này tại chương trình NLP Online

Về tác giả: Master Trainer NLP Nguyễn Xuân Hương, Nhà báo kinh tế 26 năm và là Coach Business xuất sắc của PBCA tại Việt Nam.

Email: hnlpcoaching@gmail.com

Điện thoại: 0936 48 6633