Home Phát triển doanh nghiệp 6 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

6 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

0
6 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP
Hầu hết các chủ Doanh Nghiệp dành phần lớn thời gian để chữa các “vụ cháy” thay vì xây dựng doanh nghiệp của họ bằng một mô hình kinh doanh được thiết kế bài bản. Lập kế hoạch chiến lược là điều cần thiết để tạo ra loại hình doanh nghiệp mà bạn mong muốn hình dung. Để có một bản kế hoạch chiến lược doanh nghiệp bạn phải hiểu rõ được những yếu tố then chốt để thiết kế được kế hoạch chiến lược cho một mô hình kinh doanh đảm bảo thành công. Bằng bộ câu hỏi:

1.Vui lòng ước tính thời gian bạn làm việc (nên bằng 100%)

+ Về doanh nghiệp (hoạch định chiến lược, thiết kế và tinh chỉnh hệ thống, nghiên cứu thị trường, đào tạo nhân viên, xem xét tài chính và chỉ số đo lường hiệu quả công việc,v.v) + Tại doanh nghiệp (công việc bận rộn, phục vụ khách hàng, dập lửa, giải quyết vấn đề,v.v.)

2. Tần suất bạn gặp một người mà bạn tin tưởng để thảo luật về doanh nghiệp của bạn?

+ Bạn gặp ai nếu có?

3. Bạn có tuyên bố Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị của công ty không?

+Tuyên bố tầm nhìn của một doanh nghiệp. Bạn cần trả lời câu hỏi “Công ty trở nên như thế nào để tôi hoàn toàn hài lòng?”. Hãy nhớ, bản tuyên bố về Tầm nhìn phải hướng tới tương lai, mô tả được rõ ràng công ty của bạn trở nên thành công. Như vậy doanh nghiệp của bạn có kế hoạch chiến lược cụ thể. + Lần cuối bạn xem lại là khi nào? + Bạn hài lòng với nó như thế nào?

+ Tất cả nhân viên của bạn có am tường về điều đó không?

4. Mục tiêu chiến lược ngắn hạn (1 năm rưỡi) cho doanh nghiệp của bạn là gì?

Doanh nghiệp của bạn đi từng bước nhỏ phát triển như thế nào? Trong thời gian ngắn có những bước đột phá gì?

5. Mục tiêu chiến lược dài hạn của bạn (hơn 5 năm) cho doanh nghiệp của bạn là gì?

Trong 5 năm tới bạn mong muốn doanh nghiệp của mình có thành tích gì? hướng phát triển ra sao. Thương hiệu của doanh nghiệp của bạn có tên trên thị trường dịch vụ mà bạn đang kinh doanh không? Kế hoạch chiến lược cụ thể rõ ràng.

6. Bạn đã bao giờ chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh bằng văn bản?

Nếu có, bạn có thường xuyên, đo lường và cập nhật kế hoạch của mình không? Doanh nghiệp phát triển cần có những nhân lực ưu tú và giỏi chuyên môn của mình để luôn phát triển doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cũng đặt ra câu hỏi về nhân lực của mình để biết rõ mình cần gì và hoạt động ra sao. 1. Khi bắt đầu một sáng kiến mới trong doanh nghiệp cảu bạn, làm thế nào để bạn đảm bảo rằng nguồn nhân lực phù hợp/ tài nguyên được phân bố, thời hạn được đáp ứng, và hành động được thực hiện? 2. Bạn đã thực sự gắn kết nhân viên của mình chưa? Để họ luôn cam kết, tận tâm và trung thành với tổ chức, với lãnh đạo, với công việc và các đồng nghiệp. Mức độ gắn kết cao giảm được tác động của những yếu tố môi trường bên ngoài 3. Bạn có kế hoạch gì để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có thể tiếp tục hoạt động khi không có bạn trong trường hợp bạn không thể làm việc trong thời gian dài. 4. Nhìn lại câu trả lời của bạn cho các câu hỏi trước, 5 điều hay nhất của bạn là gì? Có thể làm gì để cải thiện kế hoạch chiến lược của bạn. Bạn hãy trả lời thật chi tiết từng câu để tìm cho mình giải pháp biết được mình đi đúng đường chưa.